E-Mail

info@nuketeroglu.com

بريد إلكتروني

info@nuketeroglu.com

Téléphone

90 530 857 19 01

Eksozom

Eksozom nedir
Eksozom Nedir?

Eksozomlar, cilt onarımı, cilt gençleştirme ve iltihabı azaltma yeteneğine sahip olan hücre dışı veziküllerdir. Eksozomlar, hücreler tarafından atılan ve alınan küçük keselerdir (30 – 100 nanometre), yaklaşık 1/1000’i boyutundadırlar. Eksozomlar, alıcı hücrenin işlevini etkileyerek DNA, RNA veya proteinleri hücreden hücreye aktarabilirler. Eksozomlar, hücrelerin birbirleriyle iletişimini, adeta nasıl konuştuğunu ifade ederler. Eksozomlara ‘hücrelerin elçileri’ denir.

Eksozomlar, hücreler tarafından hücre dışı ortama salınan doğal keseciklerdir. Çift katlı fosfolipid yapıdaki zarla çevrili olan bu kesecikler içerisinde çeşitli nükleik asitler, lipidler ve proteinler içerir. Yaklaşık 50 yıldır bilinen, bir zarla çevrili olarak hücre dışında bulunan eksozomların bugün bilinen fonksiyonları ile keşfedilmeleri 1980’li yıllara dayanmaktadır. İlk keşfedildiklerinde eksozomların sadece hücredeki atıkların hücre dışına taşınmasında görevli oldukları düşünülmüştür.

Ancak alyuvarların olgunlaşması sırasında transferrin reseptörünün atılması için eksozomların kullanıldığının keşfedilmesi, ardından Beta – hücrelerindeki immünolojik rollerinin gösterilmesi ve son olarak da çeşitli nükleik asit türevlerini barındırdığının keşfedilmesiyle eksozom çalışmaları çok farklı boyutlara taşınmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda eksozomların neredeyse bilinen bütün vücut hücreleri tarafından salındığı ve anne sütü, idrar, tükürük, ter, serum ve plazma gibi çok çeşitli vücut sıvılarında da bulunduğu belirlenmiştir.

Eksozomlar, enjekte edildiği bölgedeki hücrelere sağlıklı çalışmaları için sinyaller gönderirler.  Hücre duvarına gönderilen proteinler ile hücrelere kendilerini nasıl düzenleyecekleri konusunda bilgi verirler.  İlk olarak vücut iltihaplanma tepkisini kapatırlar ve sonrasında hızla iyileştirici etki ortaya çıkmaya başlar.

 • Vücudumuz 200 ü aşkın farklı hücreden oluşur. Ancak kök hücreler denilen özel hücreler vardır. Kök hücreler diğer hücre tiplerini üretebilme yeteneğine sahiptirler.
 • Bu hücreler doku onarımına dolayısıyla iyileşmemize yardım eder.
 • Kök Hücrelerden gelen eksozomlar, hedef hücrelere önemli mesajlar taşırlar. Parakrin hormon yönetimini yaparlar.
 • Hücreler arasında seyahat ederler ve doku onarımı ve immün modülasyonundan sorumlu çok sayıda büyüme faktörü transfer ederler.

Eksozomlar mükemmel yazılıma sahip olan habercilerdir. Hücre içerisine giderek oradaki hatalı ya da eksik olan hücreyi tamir ederek tekrar genç hücreler gibi çalışmalarını sağlarlar. Eksozom, hücreleri gençleştiren mezoterapi tekniği ile uygulanan hızlı, uzun etkili bir cilt tedavisidir. Eksozomlar cilt gençleştirme dışında bir çok cilt hastalığı tedavisinde de güvenle kullanılmaktadır. (Akne izleri, egzama, rosa, cilt lekeleri gibi) Yüzdeki kırışıklıkların azaltılmasında, yüzde canlılık ve parlaklık oluşturmak istendiğinde, doku kayıplarında, kronik kapanmayan yaraların kapatılmasında eksozom tedavisi son derece başarılıdır ve tatmin edici sonuçlar doğurmaktadır.

Eksozomlar Neden Bu Kadar Önemlidir?

2000’li yıllarda yapılan araştırmalar, eksozomların içerdikleri biyomoleküller arasında mRNA bulunduğunu ve bunların alıcı hücrelere aktarılabildiğini göstermektedir. Eksozomlar, sahip oldukları bu kargo içerikleri sayesinde hedef hücrenin gen ifadelerini düzenleyebilmektedir. Eksozomlar sadece genetik bilgi içeren biyomolekülleri değil, çeşitli sinyal moleküllerini de taşımaktadır. Eksozomun içerisinde bulunan bu sinyal molekülleri alıcı hücreye aktarılarak, hücrelerde ilgili sinyal iletimlerinin düzenlenmesine katkıda bulunmaktadır. Genetik bilgi ve sinyal moleküllerinin taşınması amacıyla eksozomlar alıcı hücrelerin içerisine girip eksozomal içeriklerini hücrelere aktarmaktadır.

Hücreler Neden Eksozom Salgılar?

Ökaryotik hücreler, hem uzağındaki hem de yakınındaki hücrelere ulaşabilen, hücre zarı kaynaklı kesecikleri yani eksozomları salgılar. Ökaryotik hücreler, iletişim, korunma ve genetik bilginin paylaşılması amacıyla eksozom üretmektedir. İşlevsel reseptörlerin ve ikincil mesajcıların hedef hücrelere eksozomlarla taşınır. Tüm çok hücreli organizmalarda, hücrelerin kendi aralarında uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmaları için haberleşme çok önemlidir. Hücreler arasındaki bu bilgi alışverişi, çözünebilir moleküllerin salgılanmasıyla veya doğrudan etkileşim yoluyla sağlanır.

Eksozomların Etkileri Nelerdir?

 • Fibroblast hücrelerinin
 • proliferasyonu ve göçünü uyarır.
 • Anjiyogenezisi arttırır,
 • Ektraselüler matriksteki Kollajen miktarını arttırır,
 • İnflamasyonu ve immüm yanıtı düzenler,
 • Dokunun yeniden yapılanmasını düzenler.

Eksozomların Medikal Estetikteki
Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Cilt gençleştirme
 • Gözenek sıkılaştırma
 • Antienflamatuvar etki
 • Cildin bariyer fonksiyonunun korunması
 • Cildin tamir ve onarımı
 • Saç dökülmesinin engellenmesi
 • Anti – Aging etki
 • Cilt lekelerinin giderilmesi
 • Epidermal rejenerasyon
 • Yara iyileşmesi
 • Hücre çoğalması
 • Kaşıntının engellenmesi

Eksozomlar Nasıl Elde Edilir?

Eksozom oluşumu ilk bakışta basit gibi görünen ancak temelde oldukça komplike bazı biyokimyasal süreçler ile meydana gelmektedir. Oluşumun ilk basamağında hücre zarının bir bölümü hücre içine alınmaktadır (endositoz). Bu zar tekrar kendi içine kıvrılmakta ve küçük bir kesecik (intraluminal kesecik) oluşturmaktadır. Ardından “multiveziküler cisimcik (MVB)” olarak adlandırılan ve içerisinde çok sayıda kesecik barındıran bir yapı oluşmaktadır. MVB’ler metabolik olarak iki farklı yol izlerler:

1. Eğer, bir MVB düşük kolestrol seviyesine sahip ise parçalanır, lizozomun yapısına katılır ve hücresel geri dönüşüme gider.

2. Yüksek kolestrole sahip olan MVB’ler plazma zarıyla birleşir ve MVB içeriği hücrenin dışına atılır. Bu atıklara “eksozom” denir. Tüm bu süreçler hücre içindeki sinyalizasyon araçları ile sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Ancak bu yollardan hangisinin, hangi koşullarda ve nasıl devreye gireceği henüz bilinmemektedir.

Bu nedenle eksozom salınması ve MVB içerisindeki keseciklerin lizozoma gönderilmesi arasındaki dengeyi düzenleyen mekanizmanın nasıl işlediği, hâlâ araştırılmakta olan bir konudur.

exomose kök hücre tedavisi

Eksozomlar, yaygın olarak laboratuvar ortamında kültüre alınan kök hücreleri çoğaltmak ya da farklılaştırmak ve daha sonra içinde büyüdükleri ortamın sıvısı (süpernatan) alınarak daha sonra çeşitli izolasyon teknikleri kullanılarak kök hücrelerden ayrıştırılmasıyla yapılır. Eksozomlar ultra küçük olduğu için ortam ultra santrifüjlenerek konsantre edilmektedir. Hücre kültürü süpernatanı dışında, kan, idrar, ağız içi salgı, amniyotik sıvı, beyin-omurilik sıvısı, eklem sıvısı, nazal salgılar, anne sütü, serum ve plazma dâhil, bütün vücut sıvılarından da eksozomlar elde edilebilmektedir.

Eksozom izolasyonu için immüno afinite ve filtrasyon tekniklerine dayanan birden çok yöntem kullanılsa da bu yöntemler arasında en yaygın olanı ultrasantrifüj yöntemidir. Merkezkaç kuvvetlerinin etkin olduğu bu yöntem, santrifüj kuvveti ve süresi giderek artan bir dizi santrifüj basamaklarından oluşur.

Hücre kültür süpernatanı içinde eksozomlar dışında ölü ve canlı hücreler, hücresel atıklar, proteinler gibi boyutları ve yoğunlukları birbirinden farklı birçok bileşen bulunur. Her bir santrifüj basamağında bu bileşenlerden daha ağır olanları ortamdan ayrılarak dibe çöker ve üstte kalan sıvı alınarak daha yüksek santrifüj hızında işleme devam edilerek gerçekleştirilen santrifüj basamaklarından sonra eksozomlar elde edilmektedir.

Neden STEMBIO EXOSOME kullanıyoruz?

Üstün teknolojiye sahip laboratuvarıyla doku bankacılığında yurt dışından da çok talep gören Stembio, insan kaynaklı hücreleri ve dokuları işleyen, işlenen ürünleri kullanıma hazır olarak depolayan, klinik kullanıma uygun biçimde sunan bir biyoteknoloji üssüdür. Stembio güvenli koşullarda dünyanın her yerine gönderebildiği 35 çeşit ürün çıkarmaktadır. 

eksozom kök hücre nedir

Kök hücre ve doku teknolojileri alanlarında hizmet veren Stembio, Türkiye’de ilk ve tek hibrit hücre ve doku merkezi olma özelliğine sahiptir.

Stembio, üç ana başlıkta faaliyet gösteren bir araştırma merkezidir: 

 • Kordon kanı bankacılığı
 • Kök hücre üretimi ve bankacılığı
 • Doku bankacılığı

Stembio Doku Laboratuvarı, cGMP (Current Good Manufacturing Practice) ve cGTP (Current Good Tissue Practice) kalite yönetim sistemlerine uygun olarak planlanmış olup, güncel kalite yönetim sistemlerine sahiptir. Bu onaylar yüksek tıbbı akreditasyonu göstermektedir. Böyle aseptik partikülsüz odalar ancak çip endüstrisi, ilaç endüstrisi, NASA gibi uzay endüstrisinde kullanılmaktadır. 

Uluslararası Ekstraselüler Vezikül Derneği (ISEV) ve EV’lere adanmış bir bilimsel dergi olan Journal of Extracellular’de birçok makalesi yayınlanmıştır. Avrupa’da tesis büyüklüğü olarak 1. Sıradadır. 2400 m2 Laboratuvar alanında 850 m2 temiz oda konseptine sahiptir. Hücrelerin aseptik ilerlemesi için laminer akışlı kabinlerde çalışılmaktadır. Hepafiltreler ile 0.3 mikronun üstündeki partiküller süzülür ve inkübatörler için güvenli bir ekim alanı oluşturulur.

Hava akımı Stembio Laboratuvarlarında her zaman tek yöndür. Sıcaklık 21-22 derecedir. Giyilen tıbbi tulumlar mikrobiyal üremeyi engelleyecek özelliktedir. Transferde kullanılan çantalar 2-8 dereceye gelmeden exosomlar konulmaz. Ürün kullanımında derin dondurucuda saklama önerilir. İdeal olan yavaş bir şekilde ürünün çözünmesidir. Çünkü -20 dereceden +24 dereceye aniden alınan exosomlarda protein denatürasyonu olabilir. Hazırlama sürecinde son derece hassas davranılmalıdır. 

STEMBIO TÜBİTAK MARMARA TEKNOKENT Kampüsü içerisinde; 

 • 2400 m2 Kapalı alan, 850 m2 Laboratuvar Alanı.
 • A Sınıfı Üretim Alanları, B Sınıfı Temiz Oda Hazırlık Alanları, C Sınıfı Geçiş Alanları,
 • D Sınıfı Kalite Kontrol ve Depolama Alanları. 

exostem nedir

Stembio Exosome Nasıl Elde Edilir?

Göbek kordonundaki WHARTON jeli kesilerek birçok testten geçirildikten ve HLA antijenlerinden ayrıştırıldıktan sonra kültür kaplarına (inkübatör) yapıştırılır. Stembio inkübatörleri epidermal ve endotelial hücrelerinin üremesi için uygun değildir. Besi yerleri sadece mezanşimal kök hücrelere uygundur. Bu nedenle istenmeyen epidermal ve endotelial hücreler bir müddet sonra yok olur. 

Stembio Exosome Nasıl Elde Edilir

Yavaş yavaş sıvı besi yerinde çoğalan mezanşimal kök hücrelerin salgıladığı exosome vezikülleri toparlanıp yeni kültür kaplarına ekim tekrarlanır. Alt kültür (Pasaj) yaparken Tripsin kullanılır. Son kültürde mezanşimal kök hücreler istenmeyip sadece saf exosome istendiğinden Tripsin kullanılmaz. Böylece mezanşimal kök hücrelerden ayrıştırılan exosome veziküllerinin yüksek konsantrasyona çıkması sağlanır. Stembio inkübatörleri dışardan modüle edilebilme özelliğine sahiptir.

exostem üretimi

Stembio exosome konsantrasyonu Akım Stometrik Analiz cihazları ile (Flowmetre) ile ölçülür. Büyüklükleri aynı olan partiküller CD 9, CD 63, CD 81 oranına göre değerlendirilir. Bu oran yeterli değilse ürün çıkarılmaz.

exosome karakterizasyon

Exosome üretimi ortalama 1,5-2 ay sürmektedir. 

Eksozomlar Nasıl Uygulanır?

Eksozom kök hücre tedavi serumu tek seansta yüz, boyun, dekolte bölgesi ve el üstlerine mikro iğneler enjekte edilerek uygulanır. Eksozom, saç sıklığını arttırmak ve mevcut saçları daha canlı ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için mezoterapik olarak saçlı deriye de uygulanır. Lokal anestezik krem uygulanmasının ardından çok ince iğnelerle yapılan basit ve acısız bir enjeksiyon tedavisidir. Tedavi sonrası günlük hayata hemen dönülür ve sonuçlar çok kısa bir süre içerisinde görülür.

Eksozom Kök Hücre Serumu Şunları İçerir:

5 milyar eksozom, 50 Farklı büyüme faktörü içeren 3 farklı sitokin (Sitokin, hayvan ve bitki hücrelerince üretilen, hücrelerin birbirleriyle iletişimini sağlayan protein ve peptidlerin bir grubu.), cilt rejuvanasyonuyla ilişkili 96mRNA ve 184 protein, vitaminler, mineraller, koenzimler, antioksidanlar ve yüksek molekül ağırlıklı Hyaluronik Asit ile olan kombinasyonu.

 • Saf Eksozom
 • Büyüme faktörü,
 • Peptitler,
 • Koenzimler,
 • Aminoasitler,
 • Mineraller,
 • Vitaminler,
 • Antioksidanlar.
 • Yüksek Molekül ağırlıklı HA.

Kök Hücre Eksozom Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Eksozom kök hücre tedavisi günümüzde birçok hastalığın tedavisinde yardımcı bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Estetik amaçlı Eksozom kök hücre tedavisi yaşlanma etkisine karşı cilt gençleştirme, doku hasarı oluşumu durumunda cilt onarımı gereken tüm hastalar için uygulanabilir.

Eksozom Kök Hücre Tedavisi Başlıca Hangi Durumlarda Yapılabilir?

Kök hücre eksozom tedavisi estetik amaçlı yapılabileceği gibi bazı hastalıkların tedavisinde de kullanılabilir;

 • Saç Dökülmesi Tedavisi: Eksozom kök hücre enjeksiyonu içinde büyüme faktörleri de içerdiğinden saç köklerinin güçlenmesini sağlayarak doğal yenilenmeyi tetikler. Eksozom, saç seyrelmesi, aşırı saç dökülmesi gibi durumlarda sıklıkla uygulanır.
 • Cilt Gençleştirme: Yaşlanmaya bağlı olarak cildin farklı bölgelerinde gözeneklerde genişleme, kırışıklık, sarkma gibi şikayetlerde artış olur. Eksozom kök hücre tedavisi ile vücudun kendini yenileme yeteneği ortaya çıkarılarak ciltte yenilenme ve gençleşme sağlanır.
 • Cilt Onarımı: Hastanın cildinde akne, sivilce gibi oluşumlara ya da başka faktörlere bağlı olarak doku hasarı oluşabilir. Tüm bu durumlarda cildin kendini onarma mekanizmasını harekete geçirmek adına bu tedavi uygulanabilir.
 • Leke Tedavisi: Eksozom kök hücre tedavisi, günümüzde cilt lekeleri için uygulanan en etkili tedavilerdendir. Lazer tedavileri ile birlikte uygulandığında çok başarılı sonuçlar vermektedir.

eksozom hücre görünümü

Kök Hücre Eksozom Tedavisi Etkileri Ne Zaman Görülür?

Eksozom kök hücre tedavisinin etkilerini görmek için hücrelerin kendini yenileme süresini beklemek gerekir. Vücudun kendini onarması zaman alan bir süreçtir. Uygulamadan hemen sonra cilt daha canlı ve genç görünür. Zamanla ciltteki tamir mekanizmalarının harekete geçmesiyle yüz germe ve sıkılaşma etkileri görülür, akne izleri ve lekeler giderilir, cildin dokusu gençleşir. Tedavinin etkisi hemen görülmekle beraber nihai sonuç ortalama 6 ay civarında netleşir ve uzun yıllar boyunca ciltte kalır.

Kök Hücre Tedavisinin Yan Etkisi Var mı?

Eksozom tedavisi, kültür kök hücre tedavisine dayalı bir işlem olduğu için bir yan etkisi yoktur. Ayrıca vücut enjekte edilen tüm bileşenlere karşı yabancı olmadığı için alerjik bir yan etki ortaya çıkmaz. Ancak enjeksiyon bölgesinde ertesi gün içinde geçecek hafif bir kızarıklık ve hassasiyet olabilir. 

Eksozom Kök Hücre Tedavisi Kaç Seanstır?

Eksozom tedavisi tek seans olarak yapılır.

Bize Ulaşın